در زمانهای نه چندان دور دو دسته از بازیکنان پوکر بودند ،یک دسته از آنها فقط حرفه ای در بازی آنلاین بودند و دسته ی دیگر ترجیح میدادند فقط بازی را بصورت زنده بازی کنند و این دو یکدیگر را قبول نداشتند.
اما امروزه تغییرات زیادیایجاد شده است و یک بازیکن حرفه ای ممکن است در هر دو حالت فعالیت کند.
از لحاظ قوانین بازی این دو تفاوتی با هم ندارند و کاملا یکسان هستند،
بازیکنان در پوکر آنلاین میتوانند همزمان در چند میز بازی کنند و هزاران دست را در یک ساعت ببینند در صورتی که در بازی های واقعی بازیکنان فقط محدود به یک میز هستند.
برخی مدعی هستند در بازی های آنلاین دست های بد یا BadBeat
بیشتری را تجربه میکنند،دلیل ان سرعت در بازی آنلاین است.از لحاظ سرعت هم بازیهای پوکر آنلاین از سرعت بیشتری برخوردار هست و این پروسه در بازی های زنده کند تر می باشد.
در یک ساعت ممکن است در بازی زنده 30 دست برگزار شود اما در بازی های پوکر آنلاین ممکن است حتی به 60 دست هم برسد.بطور خلاصه این دو بازی تفاوت چندانی با هم ندارد،
از یک طرف هیجان بیشتر در بازی زنده و سرعت و دسترسی آسان در بازی های آنلاین این دو سبک را از هم متمایز ساخته است.

اکنون ثبت نام کنید

همین حالا ما را دنبال کنید و در جریان به روز ترین اخبار قرار بگیرید