تخته نرد کوتاه

قوانین بازی

تخته نرد کوتاه یک بازی دو نفره است ,روی تخته که شامل 24 مثلث است و پوینت (امتیاز)نامیده می شود,بازی می کنند.

مثلث ها شش تایی و در چهار خانه رودر رو قرار دارند, یکی از مستطیل ها مربوط به بازیکن میزبان و مستطیل دیگر برای

بازیکن حریف است .دو مستطیل در تخته نرد توسط ” بار” (نوار=قسمت تا شو تخته نرد) از هم مجزا می شوند. 


 حالت 1 : نحوه چیدن مهره ها در ابتدای بازی

هر بازیکن پانزده مهره دارد.امتیازات مهره ها برای بازیکنان:

2 برای هر بازیکن 24 امتیاز

5 برای هر بازیکن 13 امتیاز

3 برای هر بازیکن 8 امتیاز

5 برای هر بازیکن 6 امتیاز

هر بازیکن دارای یک جفت تاس می باشد.تاس دوبرابر با شماره های 32,16,8,4,2 و64 برای شروع فعلی بازی استفاده می شود.

هدف از بازی

حالت 2 :جهت حرکت مهره های سفید, بازیکنان طرف مقابل در جهت مخالف حرکت می کنند.

حرکت مهره ها

برای شروع بازی، هر بازیکن یک تاس پرتاب می‌کند. بازیکنی که عدد بیشتری بیاورد بازی را آغاز

می‌کند. در صورت مساوی شدن، دوباره تاس را پرت می‌کنند.بازیکن شروع کننده با همان تاس بازی

 می‌کند و دوباره تاس نمی‌اندازد سپس نوبت بازیکن دیگر می‌شود. عدد روی تاس‌ها نشان می‌دهد که

مهره‌ها چه تعداد خانه باید حرکت داده شوند. مهره‌ها روبه جلو و با قانون‌های زیر حرکت داده می‌شوند:

1 . مهره با توجه به عدد روی تاس به خانهٔ باز ,خانه‌ای که از دو مهره یا تعداد بیشتری از مهره‌های

حریف پر نشده باشد می‌تواند جابجا شود.

2 . عددهای روی دو تاس تشکیل حرکت‌های جداگانه می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک بازیکن عدد

تاسش 6 و 4 باشد، او می‌تواند یک مهره را شش خانه و مهره دیگری را چهار خانه جلوتر در خانه باز

قرار دهد. یا می‌تواند یک مهره را (6+4) ده خانه به جلو ببرد و در یک خانه باز قرار دهد (تنها در

 صورتی که نقطه میانی چهار و شش همزمان بسته نباشند). خانه بسته خانه‌ای است که دو مهره یا

مهره‌های بیشتری از حریف آن خانه را پر کرده باشد.

حالت 3 . در دو حالت مهره سفید می تواند رول آف بازی کند
بازیکنی که تاسش دو عدد برابر میاورد، اصطلاحاً جفت آورده و معادل آوردن چهار تا از آن عدد
است. مثلاً اگر تاس 6 و 6 بیاورد، بازیکن دارای چهار «شش» برای استفاده‌است، و می‌تواند هر
ترکیبی از مهره‌ها را حرکت دهد.

بازیکن باید تا زمانی که حرکت قانونی با عدد روی تاسها دارد، حرکت کند و نمی‌تواند از عددی که
آورده صرف نظر کند.
بازیکن همواره باید حداکثر حرکت را که می‌تواند بازی کند، به این معنی
که اجباراً باید حالتی را که امکان بازی کردن هر دو تاس را به او می‌دهد بازی
کند حتی اگر آشکارا به ضررش باشد.

زدن و خوردن

خانه اشغال شده توسط یک مهره، تک نامیده می‌شود. اگر حریف روی مهره تک بیاید، آن مهره را می‌زند

 و جای آن قرار می‌گیرد و مهره خورده شده روی «بار» قر ر می‌گیرد.

تا زمانی که یک بازیکن یک یا چند مهره بر روی بار دارد، باید نخست آن مهره‌ها را وارد بازی

 کند. هنگامی که نوبت اوست، با توجه به عدد روی تاسش، مهره بیرون را در خانه بازی از ناحیه خودی

 حریف قرار می‌دهد.

حالت 4. اگر یک بازیکن یک مهره در بار دارد، و تاسش 4 و 6 دارد، می‌تواند مهره‌اش را بر روی هر

 دو خانه چهار یا شش ناحیه خودی حریف قرار دهد به شرطی که آن خانه‌ها باز باشند. اگر هیچ خانه‌ای

باز نباشد، بازیکن نوبت خود را از دست می‌دهد؛ ولی باید تا آن‌جا که می‌تواند مهره‌هایش را وارد کند و

بقیه را برای نوبت بعدیش بگذارد. پس از آن‌که آخرین مهرهٔ خورده شده وارد بازی شد، بازیکن به بازی

 عادی خود ادامه می‌دهد و اگر از تاسش چیزی باقی‌مانده باشد، آن را بازی می‌کند.

خارج کردن

زمانی که تمام پانزده مهره را در ناحیه خودی 6 خانه سمت راست تخته جمع کردید,حالا نوبت به آن

رسیده است که مهره ها ی خود را از بازی خارج کنید و برای خارج کردن مهره از بازی,شما باید تاس ها

 را بیندازید و به ازای هر شماره تاس ,یک مهره از بازی خارج کنید.

حالت 5.

بازیکن باید بتواند مهره‌ها را در خانه خود جمع کند و سپس آن‌ها را از تخته خارج کند. بازیکنی که

  زودتر پانزده  مهره‌ خود را خارج کند، برنده بازی است.

هدف بازی این است که هر بازیکن به صورت دورانی همه مهره ها را باید از همه خانه ها بگذراند و از بازی خارج کند, در پایان

بازیکنی برنده خواهد بود که زودتر,همه مهره های خود را از زمین بازی خارج نماید.

اکنون ثبت نام کنید

همین حالا ما را دنبال کنید و در جریان به روز ترین اخبار قرار بگیرید