برای حرفه ای شدن در هر کاری نیاز به زمان و اراده می باشد.تلاش برای بدست آوردن اطلاعات ورزشی و بودجه کافی برای شرط بندی از مهمترین نکات ضروری می باشد.از تجربه و استراتژی دیگران استفاده کنید و به مرور زمان تکنیک خاص خود را کشف خواهید کرد.مهمترین موضوع مدیریت پول داشته باشید.همیشه به دنبال پول در آوردن نباشید،چون قوی ترین پیش بینی کنندگان هم گاهی دچار باخت می شوند.پس باید به درستی مدیریت سرمایه خود را انجام دهید.اگر از روشی درست استفاده نکنید برد های خود را هم از دست خواهید داد.در حالت خواب و بیداری پیش بینی انجام ندهید.هوشیار باشید و زمانی که از باخت های خود ناراحت هستید مجدد پیش بینی انجام ندهید.تحقیق کنید و آمار های قبلی را دنبال کنید.طبق برنامه ریزی خود درست پیش روی کنید.در شرط بستن کنجکاو باشید و آنالیز کنید.عجول و طمع کار نباشید .برای کسب تجربه و مهارت به آزمون و خطا نیاز دارید.خودتان را از لحاظ روحی تقویت کنید و مهارت های خود را افزایش دهید.

اکنون ثبت نام کنید

همین حالا ما را دنبال کنید و در جریان به روز ترین اخبار قرار بگیرید