هیچگاه مبالغ بالایی روی یک بازی استفاده نکنید.
مبلغی که برای پیش بینی استفاده می کنید تمام دارایی زندگی شما نباشد.
از مبلغی استفاده کنید که برای تفریح و سرگرمی باشد.
در حالت طبیعی پیش بینی را انجام دهیدو در حالت مستی انتخابی انجام ندهید.
در سایت های معبتر و دارای سابقه فعالیت کنید.
به هیچ عنوان باخت را تعقیب نکنید.از پیش بینی احساسی پرهیز کنید.وضعیت هر شرط با ضریب تعریف می شود.از درک و آگاهی خود استفاده کنید.

اکنون ثبت نام کنید

همین حالا ما را دنبال کنید و در جریان به روز ترین اخبار قرار بگیرید