دراولین اقدام بایستی یک سایت شرط بندی معتبر انتخاب کنید.امنیت و ایمنی سایت،تجربه کاری،روش های شارژ و برداشت از ویژگی هایی می باشد که هر سایت معتبر از آن برخور دار می باشد.یکی ازاصول کسب درآمد از سایت های پیش بینی این است که همواره آمادگی از دست دادن مبلغی را داشته باشید .از هیچ باختی احساس ضعف و شکست نکنید .لازمه شروع پیش بینی خواه زمان و یا خواه پول باعث پذیرش ریسک پذیر بودن شما می باشد.ابتدا از شرط های مطمئن شروع کنید .بازی هایی که مطمئن ،متوسط و پرریسک نباشد انتخاب کنید و بی گدار به آب نزنید.

گاها مشاهده می شود افراد شغل اصلی خود را کنار گذاشته اند . به شما توصیه می شود تا زمانی که 100 درصد مطمئن نشده اید از کسب درآمد خود از طریق پیش بینی از شغل اصلی خود خارج نشوید.درصدی از درآمد خود را برای این مورد استفاده کنید و ریسک خود را کاهش دهید.

اکنون ثبت نام کنید

همین حالا ما را دنبال کنید و در جریان به روز ترین اخبار قرار بگیرید